Tipizate fiscale

Tipãrite sub supravegherea Ministerului Finanțelor Publice prin Compania Naționalã “Imprimeria Naționalã ” S.A.

Opt ani de experiențã și colaborare neîntreruptã prin obținerea anualã a abilitãrii din partea C.N.I.N., în urma unor selecții extrem de riguroase și moderne privind, printre altele:

  • proprietatea asupra spațiilor și mijloacelor de producție sau a mijloacelor de transport
  • complexitatea tehnologicã a utilajelor din dotare și productivitatea acestora
  • eligibilitatea și certificãri de atestare fiscalã
  • calificarea angajaților, legalitatea relațiilor dintre angajator și angajați, precum și nivelul de satisfacere a nevoilor salariaților
  • condițiile de depozitare a materiei prime și a produselor finite
  • existența mijloacelor eficiente de informatizare și monitorizare
  • ființarea unui complex contractual cu terți vizând varii aspecte ale producției sau domenii colaterale acesteia: sistem de supraveghere video, pazã și alarmã, asigurarea de cãtre firme specializate a materiei prime și a produsului finit depozitate sau în timpul transportului, consultanțã contabilã, condiții de depozitare, distrugere sau valorificare a produselor neconforme și a deșeurilor.

Producția de tipizate cu regim special realizatã 100% în cadrul politicii de securizare a formularelor, documentelor și hârtiilor de valoare executate de C.N. “Imprimeria Naționalã” S.A. în scopul înlãturãrii falsificãrilor și a contrafacerilor.

Executarea tuturor comenzilor conform cerințelor legale în vigoare: H.G. nr. 831/1997, O.M.F.P. nr. 1603/2002, O.M.F.P. nr. 989/2002, O.M.F.P. nr. 1849/2003, O.M.F.P. nr. 147/2005, O.M.F.P. nr. 557/2005 și Catalogul formularelor tipizate cu regim special privind activitatea financiarã și contabilã.

Centrul de preluare comenzi si distrubite de formulare cu regim special

Centrul de preluare comenzi și distribuție de formulare cu regim special îndeplinește prin spațiu și dotãri ansamblul cerințelor specifice ale CN Imprimeria Naționalã SA.

Centrul servește exclusiv Tipografiei de Sud, ca unitate abilitatã, pentru preluarea comenzilor de formulare de la utilizatori și livrarea cãtre aceștia.

Centrul este deservit de cãtre personal atestat de CN Imprimeria Naționalã

Ansamblul activitãții din centru se desfãșoarã în limite legale și în spiritul și litera contractului încheiat între SC Media Sud Europa SA și CN Imprimeria Naționalã SA.

Dovada transparenței și a calitãții serviciilor prestate o constituie raportul dintre numãrul comenzilor din 2002 (2813) – și numãrul de comenzi cu neconformitãți ( doar 9 ). În același timp, centrul de preluare comenzi și Tipografia de Sud – ca producãtor – nu a înregistrat nicio reclamație la CN Imprimeria Naționalã SA.